Stanislav Spišiak ml.: Chcem, aby Novohradské osvetové stredisko bolo centrom neprofesionálnej kultúry

Stanislav Spišiak ml. Foto: FB Novohradské osvetové stredisko

LUČENEC – Od začiatku novembra je na pozícii riaditeľa Novohradského osvetového strediska (NOS) nový človek. Miesto po Márii Ambrušovej prevzal Stanislav Spišiak ml., ktorého mnohí poznajú najmä ako programového zamestnanca pre kultúru z Mestského úradu v Lučenci, organizátora či moderátora mestských podujatí.

S novou tvárou prišiel do inštitúcie aj nový vietor, ktorý by mal priniesť modernejší prístup, lepšiu komunikáciu a prezentáciu i viac priestoru pre regionálnu kultúru.

Ako vnímal NOS pred nástupom do funkcie? Čo si predstavuje pod pojmom modernizácia? Za akým účelom vzniká v sídle NOS nový priestor a ako budú pomáhať obciam Novohradu?

Portál Novohradské.sk sa porozprával so Stanislavom Spišiakom ml.

Vo funkcii riaditeľa NOS ste dva týždne. Už ste sa zabývali?

Sčasti. Zatiaľ je to veľmi krátka doba.

Nechýba vám práca programového pracovníka pre kultúru na Mestskom úrade v Lučenci?

V zásade ani nie. Tá práca je veľmi podobná aj v NOS. Rozdiel je len v tom, že sa rozšírilo moje pôsobisko na okresy Lučenec a Poltár.

Článok pokračuje pod reklamou.

Na pozícii riaditeľa však budete najmä manažovať.

To áno. Budem mať väčšiu manažérsku zodpovednosť ako doteraz, hoci aj na mestskom úrade sme museli detailne manažovať jednotlivé akcie. Tu je ale moja práca rozšírená aj o manažovanie inštitúcie ako takej, teda aj prevádzka, ekonomika, personálne otázky a tak ďalej.

Neobávate sa, že po vašom odchode sa zmení úroveň podujatí organizovaných mestom? Prípadne či nezaniknú vaše srdcovky akým je Jazzové lístie?

Nemyslím si to. Mestské akcie som neorganizoval sám. Na referáte kultúry je dobrý tím ľudí, ktorí vedia, čo ako funguje a ako sú veci nastavené. Organizovanie väčších aj menších podujatí je práve o dobrom kolektíve. Uvidíme, ako to celé uchopí môj nástupca. Možno prinesie nový vietor i zmýšľanie a bude to ešte lepšie. A čo sa týka Jazzového lístia, verím, že aj prostredníctvom spolupráce NOS, LUKUS a mesta Lučenec nájdeme spôsob, akým toto podujatie bude pokračovať ďalej.

Už ste stihli zaviesť nejaké zmeny?

Zatiaľ len maličkosti ohľadom organizácie práce a rozdelenia úloh i kompetencií.

Ako ste vnímali NOS pred nástupom do funkcie?

Hlavne intenzívne. Na pozíciu vedúceho oddelenia kultúry a športu na mestskom úrade som nastúpil v roku 2005 a od začiatku som s NOS intenzívne spolupracoval pri organizovaní rôznych podujatí. Za tie roky som sa so všetkými pracovníkmi spoznal, vďaka čomu som prišiel do známeho prostredia.

Aktivity tejto inštitúcie som vnímal pozitívne, NOS vždy robilo veľký kus roboty. Mrzelo ma však, že ľudia o tejto inštitúcii a jej aktivitách veľa nevedeli. Práve toto chceme čo najskôr zmeniť.

Foto: FB Novohradské osvetové stredisko/Viktória Poliačiková

Čo vy osobne plánujete priniesť do NOS?

Rád by som rozšíril portfólio menších i väčších podujatí. Na druhej strane, do tradičných a zabehnutých akcií by som rád priniesol nový vietor. Chcel by som zmodernizovať napríklad novohradský folklórny festival či Koliesko. Samozrejme, všetko bude závisieť od toho, čo nám dovolí pandémia.

COVID-19 nás veľmi limituje, keďže veľké podujatia sa organizujú mesiace dopredu. Keď sa však dá, treba robiť aspoň niečo. Dôkazom je Divadelná jeseň, ktorú sme nezrušili ani napriek tomu, že sme v čiernom okrese. Kultúru nemôžeme úplne zavrieť, lebo na to doplatíme všetci.

Ako by mala modernizácia NOS vyzerať?

Napríklad tak, že budeme hľadať nové možnosti a následne ich spojíme so zaužívanou dramaturgiou. Novohradský folklórny festival by možno osviežili programy na menej tradičných miestach alebo nové aktivity. Pod slovom modernizácia si predstavujem aj lepšiu komunikáciu s verejnosťou a médiami i celkový proces od pozvánky a plagáty cez peknú scénu a kvalitnú techniku až po spokojných ľudí.

Tiež sa budeme snažiť prezentovať naše aktivity a regionálnu kultúru na veľkých podujatiach na rôznych miestach okresov Lučenec a Poltár. V rámci modernizácie chceme čo najskôr aktualizovať náš grafický dizajn a aj webovú stránku.

Bude sa modernizovať aj sídlo NOS?

Áno. Rekonštrukcia fasády je na spadnutie, projekt budú schvaľovať župní poslanci. Tento krok by pomohol nám aj Novohradskej knižnici. Modernizuje sa aj interiér, kde vzniká nový priestor s pestrým využitím.

Môžete prezradiť viac?

Bude to priestor s malou divadelnou sálou, kongresovým strediskom s videoprojekciou a kvalitnou zvukovou technikou. V budove NOS chceme postupne začať organizovať menšie komunitné stretnutia a podujatia. Už sa tu uskutočňujú komornejšie predstavenia Divadelnej jesene.

Našim zámerom je vytvoriť zázemie na neplánované, neformálnejšie stretávanie sa umelcov a priaznivcov kultúry. Je mojou snahou vytvoriť takú platformu, respektíve miesto, kde môžu naši regionálni umelci kedykoľvek prísť a dať si čaj alebo kávu. U nás by mohli debatovať, filozofovať, konštruktívne sa hádať, tvoriť alebo sa prezentovať. Napríklad, ak nás osloví folkový spevák, tak práve v tejto miestnosti môže zorganizovať malý koncert.

Začínajúca rocková kapela tu nájde rady, podporu a zázemie, prípadne tu svoju tvorbu odprezentujú členovia nášho literárneho klubu V.L.A.S., ktorý tento rok oslávi už 30. výročie založenia.

Možnosti využitia tohto priestoru sú veľké. Jednoducho povedané, chcem, aby priestory NOS žili a dýchali kultúrou, aby boli centrom neprofesionálnej kultúry a aby sa tu umelci cítili príjemne a komfortne.

Foto: FB Novohradské osvetové stredisko/Milan Alberti

Pod NOS patrí divadlo, folklór, tvorivé dielne, literatúra, recitovanie alebo fotografia. Ku ktorému umeniu máte najbližšie?

Som muzikant, takže najviac inklinujem k hudbe, ale mám veľmi rád aj divadlo či výtvarné umenie. Moje osobné preferencie však neznamenajú, že budem uprednostňovať to, čo mám rád. Osvetová činnosť znamená venovať sa rovnako každej oblasti kultúry.

Chýba vám osobne v ponuke NOS nejaká oblasť?

Nie. Myslím, že NOS pracovalo a pracuje vo všetkých oblastiach. Za nedostatok považujem len to slabšie povedomie. Mnohí o sídle alebo poslaní tejto inštitúcie netušia, a to chceme zmeniť. Komunikácia s verejnosťou a posilnenie propagácie bude našou prioritou.

NOS sídli v Lučenci, ale pôsobí v celom regióne. Znamená to, že sa budete zameriavať aj na obce Novohradu?

Samozrejme, je to jedno z našich poslaní. V našej pôsobnosti sú obce a mestá okresov Lučenec a Poltár. V mestách sa obvykle nájde dostatok zanietencov či inštitúcii, preto my by sme sa mali zamerať najmä kultúrny život v obciach, kde tieto kapacity a dostatok času chýbajú.

Ak budú starostovia chcieť, budeme obciam podávať odbornú pomocnú ruku napríklad pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí či pri pripomínaní rodákov. V NOS na to máme kvalifikovaných a zapálených ľudí.

Aké konkrétne činnosti a aktivity NOS vykonáva?

Novohradské osvetové stredisko, ľudovo nazývané „NOSka“, má bohatú škálu svojich činností v oblasti kultúry a osvety. Okrem už spomenutého organizovania kultúrnych podujatí všetkého druhu v rámci okresov Lučenec a Poltár je to aj bohatá vzdelávacia a publikačná činnosť i prevádzkovanie tvorivej remeselnej dielne.

Čo si majú ľudia predstaviť pod vzdelávacou činnosťou?

NOS zabezpečuje odborné vzdelávanie pre ľudí z rôznych oblastí kultúry. Táto činnosť je riešená prostredníctvom workshopov a seminárov. Pravidelne organizujeme workshopy pre vedúcich detských i dospeláckych divadelných súborov, ktoré sú zamerané na správne vedenie súboru v dramaturgickej, hereckej, režisérskej aj manažérskej oblasti.

Pripravujeme pravidelné workshopy pre hercov v ochotníckych divadlách a zastrešujeme vzdelávacie aktivity aj pre choreografov, členov folklórnych súborov i dirigentov speváckych zborov. S workshopmi nezabúdame ani na mladších a starších literátov združených v klube V.L.A.S.

Pravidelne organizujeme semináre a praktické workshopy pre amatérskych fotografov združených v Okresnom štúdiu amatérskej fotografie - OŠ AMFO. Fotografovanie je na prudkom vzostupe, a tak je o tieto aktivity skutočne veľký záujem. Nakoniec, o bohatej činnosti našich fotografov svedči aj čulá výstavná činnosť. Podobne je to aj s Okresným štúdiom amatérskych výtvarníkov - OŠ AVT.

Foto: FB Novohradské osvetové stredisko

Je o tieto aktivity medzi obyvateľmi okresov Lučenec a Poltár záujem?

Áno, preto chceme portfólio vzdelávacích činností v budúcnosti rozšíriť aj o nové, modernejšie aktivity najmä pre mladých ľudí akými sú napríklad škola DJ-ingu, producentská činnosť, domáce nahrávacie štúdio, počítačová grafika, dizajn a iné. Všetky workshopy a semináre vedú kvalitní lektori, ktorí sú uznávanými odborníkmi vo svojej oblasti.

Spomenuli ste aj publikačnú činnosť.

NOS vydáva veľmi zaujímavý mesačník REKUS - Regionálny kultúrny spravodaj, ktorý zachytáva kultúrne dianie v našom regióne. Prináša reporty z kultúrnych podujatí zo všetkých kútov okresov Poltár a Lučenec. Prostredníctvom tohto média si pripomíname významné, známe i menej známe osobnosti, ktoré žili a tvorili v našom regióne alebo majú k nášmu regiónu inú väzbu.

Prinášame informácie o významných dejinných udalostiach a výročiach nášho kraja. No, samozrejme, obsahom sú aj iné zaujímavé informácie z oblasti kultúry nášho regiónu. Verím, že sa nám podarí REKUS začať vydávať vo väčšom náklade a prinesieme ho širšej verejnosti. Vidíme, že o časopis je skutočne veľký záujem a množstvo výtlačkov na žiadosti rozposielame po celom Slovensku.

Naša publikačná činnosť zahŕňa aj každoročné vydávanie kalendára kultúrnych podujatí v regióne alebo brožúr a bulletinov k nami organizovaným výstavám a podujatiam. Tiež spolupracujeme pri vydávaní publikácií o obciach a histórii nášho regiónu.

Článok pokračuje pod reklamou.

A čo tvorivé dielne?

V priestoroch NOS pracuje a svoje aktivity vyvíja aj remeselná dielňa ktorá má krásne a milé pomenovanie Dielnička. Tu sa pravidelne stretávajú ľudia, ktorí sa chcú naučiť rôzne umelecko-remeselné praktiky a postupy. Pod vedením našej odbornej výtvarnej pracovníčky a rôznych vynikajúcich školiteľov tu vznikajú vskutku zaujímavé diela. Treba povedať, že kurzy a činnosť Dielničky sú určené všetkým bez rozdielu veku. Stačí len prísť.

Dielňa disponuje niekoľkými hrnčiarskymi kruhmi, vypaľovacou keramickou pecou a všakovakým náradím potrebným na rôzne umelecko-remeselné činnosti. Dielničku v rámci vyučovania  v dopoludňajších hodinách s obľubou navštevujú kolektívy žiakov základných škôl z Lučenca i okolia. Pracuje tu aj klub paličkovanej čipky Pavúčik, čo je naša typická regionálna technika.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme

DO POZORNOSTI

Skončila v nemocnici. On v rukách polície. Ďalej...
Dráma v Lučenci: 32-ročný Róbert vyhodil svoju ženu z balkóna
2.dec.2021 - Skončila v nemocnici. On v rukách polície. Ďalej...
Okrem demolačných prác vyčlenilo ministerstvo aj takmer 100-tisíc eur na stavebné úpravy. Ďalej...
Obec dostala od štátu takmer 1,5 milióna na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb, vznikne nový priemyselný park
1.dec.2021 - Okrem demolačných prác vyčlenilo ministerstvo aj takmer 100-tisíc eur na stavebné úpravy. Ďalej...
Mesto pod Fiľakovským hradom sa postupne odieva do vianočného. Ďalej...
Ekologickejšie Vianoce: Vo Fiľakove už tri roky zdobia ten istý stromček
1.dec.2021 - Mesto pod Fiľakovským hradom sa postupne odieva do vianočného. Ďalej...
Občianska iniciatíva chce ukázať, že ľudí, ktorí si vážia prácu zdravotníkov je viac ako tých, ktorí na nich útočia. Ďalej...
V Lučenci vyhlásili mikulášsku zbierku pre zdravotníkov, prispejte do nej sladkosťami či kávou aj vy
29.nov.2021 - Občianska iniciatíva chce ukázať, že ľudí, ktorí si vážia prácu zdravotníkov je viac ako tých, ktorí na nich útočia. Ďalej...
© 2021 Všetky práva vyhradené. Preberanie článkov bez súhlasu autora je prísne zakázané.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram