Unikátny projekt umožňuje Rómom vzdelávať sa a ľahšie sa zamestnať

24. apríla 2024 |  | 
Zdroj: AP BBSK

LUČENEC – Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja (AP BBSK) je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby. Od 1. januára 2020 funguje v Lučenci a jej hlavným cieľom je poskytovanie komplexnej individualizovanej asistencie znevýhodneným uchádzačom o prácu. 

Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v Lučenci sa ťažšie začleňujú do sociálneho života práve kvôli príslušnosti k svojmu etniku. Mesto sa preto snaží redukovať bariéry medzi majoritou a obyvateľmi. AP BBSK spoločne s komunitnými pracovníkmi mapuje potreby Rómov a vedie ich k efektívnejšej integrácii a motivuje ich k vzájomnej spolupráci. Či už podporou vzdelávania detí, kontrolou ich školskej dochádzky a vzdelávania dospelých. Pomáha im v tom, aby sa efektívne starali o svoje potreby a potreby rodiny, asistuje im v prevencii závislosti a kriminality a podporuje profesionálnu intervenciu. 

Agentúra práce v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a nórskou organizáciou Mangold i arbeidslivet začali v roku 2021 s realizáciou projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov (DVO).

Cieľom projektu je zlepšenie postavenia marginalizovaných rómskych komunít a ich príležitostí v spoločnosti predchádzaním diskriminácie a implementáciou nákladovo efektívnych a udržateľných opatrení v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a bývania. 

Výsledkami úspešného projektu sú:

  • Štúdia o praktickom využívaní DVO v praxi na Slovensku a v zahraničí (najmä v členských krajinách Európskej únie).
  • Príručka o DVO pre zamestnávateľov – manuál „ako navrhnúť, implementovať a vyhodnotiť“ úspešné DVO pre nováčikov.
  • Seminár o DVO a manažmente diverzity na pracovisku v kontexte zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít.
  • 6 spájajúcich podujatí - pracovných raňajok pre aktérov v oblasti zamestnávania, ktoré sa realizovali v Lučenci, Banskej Bystrici, Bratislave, Prešove, Poprade a Košiciach.
  • 5 nahlásených DVO - TESCO STORES SR, Agentúra práce BBSK, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR, Adient Slovakia a Dušan Deme.
  • V mesiacoch marec a apríl pripravila Agentúra scitlivovacie školenia pre zamestnávateľov, ktoré pripravujú vedúcich pracovníkov firiem na spoluprácu s kolegami z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.

Do projektu sa podarilo zapojiť 26 zamestnávateľov, 11 komunitných centier a 5 mimovládnych organizácií. Agentúra práce pripravila tri dvojdňové školenia pre zamestnancov zúčastnených organizácií. Zamestnávatelia mali možnosť získať informácie priamo na štúdijnej ceste v Nórsku, ktorú absolvovalo päť zástupcov zamestnávateľov zo Slovenska (Whirpool, Tesco Stores SR, Adient Slovakia, Agentúra práce BBSK a Dušan Deme z Lučenca).

AP BBSK pracovala so 146 klientmi z prostredia MRK z 5 miest a 11 obcí, ktorí dostali podporu pri zamestnávaní a vzdelávaní. Pripravili tiež tri cykly vzdelávania v rozsahu 32 hodín. Z toho dve školenia zamerané na základy obsluhy priemyselných strojov, ktoré zapožičala firma Adient. V rámci školenia sa účastníci prípravovali aj na testy či pohovor. Školenia prebiehali priamo v komunitných centrách a účastníci a účastníčky dostali príspevok na dopravu a stravu. 

Do projektu sa z komunitných centier z Lučenca zapojilo 40 klientov, 52 ľudí zo 146 sa zamestnalo a dvaja dospelí sa rozhodli nastúpiť na strednú školu. Päť žien absolvovalo opatrovateľský kurz, deväť klientov absolvovalo kurz šitia, lesníckych prác a záhradníctva a traja sa zamestnali priamo v školiacej firme.

Projekt na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov bol financovaný aj vďaka grantu z Nórska v sume 124 964 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 18 744 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

PR článok

ĎALŠIE SPRÁVY Z REGIÓNU


Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme

DO POZORNOSTI

Marketingová agentúra PROGNESSA hľadá do svojho tímu PPC/ Social media špecialistu. Ďalej...
Ponuka práce: Digitálna agentúra PROGNESSA hľadá PPC/Social media špecialistu
6.máj.2024 - Marketingová agentúra PROGNESSA hľadá do svojho tímu PPC/ Social media špecialistu. Ďalej...
Projekt sa sústreďuje na štyri oblasti a to: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácie. Ďalej...
Cieľom projektu je zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít
29.apr.2024 - Projekt sa sústreďuje na štyri oblasti a to: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácie. Ďalej...
Do projektu sa podarilo zapojiť 26 zamestnávateľov, 11 komunitných centier a 5 mimovládnych organizácií. Ďalej...
Unikátny projekt umožňuje Rómom vzdelávať sa a ľahšie sa zamestnať
24.apr.2024 - Do projektu sa podarilo zapojiť 26 zamestnávateľov, 11 komunitných centier a 5 mimovládnych organizácií. Ďalej...
©2023 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross