Cieľom projektu je zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít

29. apríla 2024 | | |  | 
Zdroj: AP BBSK

Mesto Lučenec, Agentúra práce BBSK, Projekt DOM.ov a nórsky partner CBNRM Networking spolupracujú na zlepšení situácie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) prostredníctvom výnimočného projektu Spájame sa pre viac príležitostí. Jeho cieľom je zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Projekt sa sústreďuje na štyri oblasti a to: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácie. Projekt zahŕňa podporu 5-tich existujúcich stredísk, ktoré poskytujú služby priamo medzi rómskymi komunitami. Tieto služby sú rozmanité a zamerané a zasahujúce rôzne cieľové skupiny Rómov.

Agentúra práce BBSK poskytuje individualizované poradenstvo pri zamestnávaní a zvyšovaní zručností klientov. V rámci projektu poskytla organizácia svoje služby 250-tim klientom, z ktorých 90 získalo vďaka podpore platenú prácu. Klienti pochádzali nielen z Lučenca ale aj z ďalších miest a obcí v regióne.

Organizácia realizovala aj kurzy zamerané na rozvoj zručností, ktoré zvyšujú šancu na uplatnenie najmä u klientov s nízkym vzdelaním. V spolupráci so SOŠ HSD v Lučenci a spoločnosťou Tesco Stores sme 8-mim rómskym žiakom pomohli k štúdiu odboru predavač a platenej odbornej praxi priamo v lučeneckom Tescu.

V rámci každej projektovej činnosti majú všetci účastníci rovnakú príležitosť zapojiť sa do projektu. Rómski terénni sociálni pracovníci a komunitní pracovníci sú zapojení do každodennej implementácie projektu. Ten sa snaží redukovať bariéry medzi majoritou a obyvateľmi MRK, vedie ich k efektívnejšej integrácii, motivuje ich k spolupráci a ochote spolupracovať pre pozitívnu zmenu.

Dôležitou časťou projektu je vzdelávanie detí, kontrola ich školskej dochádzky, ako aj vzdelávanie dospelých – z hľadiska finančnej gramotnosti, schopnosti starať sa o svoje potreby a potreby rodiny.

V rámci marginalizovaných komunít je dôležitá prevencia závislosti a kriminality či profesionálnej intervencie v prípade závislosti. Vďaka projektu sa znižujú rozdiely a pocity izolácie, čo vedie k prispôsobeniu sa životným podmienkam a zároveň ich bez „nálepkovania“ začleňujú do bežného života.

 1. Podpora lepšieho prístupu detí a ich rodičov z MRK k vzdelávaniu prostredníctvom informačných technológií, čo je nevyhnutné najmä v čase možného dištančného a prípadného online vzdelávania aj v budúcnosti.
 2. Rozšírenie Komunitného centra na Rapovskej križovatke - zvýšenie hygienických štandardov,
  či rozšírenie možností trávenia voľného času.
 3. Zvýšenie zamestnanosti a podpora integrovaných služieb prostredníctvom Agentúry práce
  BBSK v Lučenci.
 4. Zvyšovanie základných a pracovných zručností klientov a podpora zamestnávateľov k ich zamestnávaniu tiež vďaka spolupráci Agentúry práce BBSK, ako aj ďalších subjektov účastných v tejto problematike.
 5. Program svojpomocnej výstavby pod záštitou Projektu DOM.ov pomôže aktívnym klientom
  k ich vlastnému bývaniu. Samozrejme ide o dlhodobý projekt, ktorého základnou podmienkou je schopnosť klientov odkladať si finančné prostriedky a splácať mikropôžičku, ako aj vlastnými silami podieľať sa na stavbe svojho budúceho bývania. To, že tento cieľ je možné dosiahnuť, dokazuje viacero úspešných projektov, napríklad v obciach Rankovce či Chanava.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur.


PR článok

ĎALŠIE SPRÁVY Z REGIÓNU

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme

DO POZORNOSTI

Marketingová agentúra PROGNESSA hľadá do svojho tímu PPC/ Social media špecialistu. Ďalej...
Ponuka práce: Digitálna agentúra PROGNESSA hľadá PPC/Social media špecialistu
6.máj.2024 - Marketingová agentúra PROGNESSA hľadá do svojho tímu PPC/ Social media špecialistu. Ďalej...
Projekt sa sústreďuje na štyri oblasti a to: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácie. Ďalej...
Cieľom projektu je zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít
29.apr.2024 - Projekt sa sústreďuje na štyri oblasti a to: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácie. Ďalej...
Do projektu sa podarilo zapojiť 26 zamestnávateľov, 11 komunitných centier a 5 mimovládnych organizácií. Ďalej...
Unikátny projekt umožňuje Rómom vzdelávať sa a ľahšie sa zamestnať
24.apr.2024 - Do projektu sa podarilo zapojiť 26 zamestnávateľov, 11 komunitných centier a 5 mimovládnych organizácií. Ďalej...
©2023 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross