Primátor Fiľakova Agócs: Chystáme sa na doposiaľ najrozsiahlejšie asfaltovanie ciest a obnovu chodníkov

Foto: FB Attilu Agócsa

FIĽAKOVO - Aj mesto Fiľakovo sa v roku 2021 muselo pasovať s pandémiou. Samospráva pre koronavírus nemohla rozbehnúť viacero plánovaných projektov, no napriek tomu nezaháľala a pokračovala v rozbehnutých akciách.

Aký bol vlaňajší rok v meste? Ktoré projekty sa podarilo uskutočniť? Ako sa mesto vysporiadalo s energetickou krízou a aké sú plány samosprávy na nadchádzajúce mesiace?

Aj na tieto otázky odpovedal primátor Fiľakova Attila Agócs v rozhovore, ktorý poskytla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.

Rok 2021 prebiehal stále na pozadí pandémie. Ako COVID-19 ovplyvnil rozvoj mesta?

Predchádzajúce obdobie bolo charakteristické tým, že bolo veľmi chudobné na všeobecné výzvy mimo covidovej témy, ktoré by sme vedeli využiť na svoj ďalší rozvoj. Preto sme dokončovali svoje predchádzajúce projekty a zároveň sme sa pustili do prípravy balíka projektov na nadchádzajúce obdobie.

Napriek tomu boli počas roka viackrát medializované informácie o úspešných projektoch. Ktoré považujete za najdôležitejšie?

Podarilo sa nám napríklad dokončiť rekonštrukciu budovy bývalej ZUŠ na účely denného stacionára. V súčasnosti uprebieha registrácia novej sociálnej služby, v tomto roku ho už budeme vedieť otvoriť. Ťažko vybojovaný projekt prebiehal aj na hrade, kde sa nám podarilo po niekoľkých rokoch dokončiť obnovu stredného hradu a pre turistov sprístupniť nové atrakcie v podobe strielní.

Článok pokračuje pod reklamou.

Tradične prebiehali aj rekonštrukcie ciest a chodníkov. Azda najbadateľnejší rozdiel je dnes viditeľný na mestskom cintoríne, kde sme zrekonštruovali všetky staré chodníky, prístupovú cestu k domu smútku i schody vo vstupe pre peších. Ako bonus sa nám podarilo ku koncu roka náklady na asfaltovanie ciest prefinancovať zo štátnej dotácie, peniaze použijeme na tohtoročné asfaltovanie.

Začiatkom leta sa nám vďaka podpore Nadácie Veolia a pomoci VPS podarilo odovzdať tretie nové ihrisko v meste, tentokrát na Farskej lúke, ktoré môžu využívať škôlkari i široká verejnosť. Podarilo sa nám tiež rozšíriť mestský vodovod v časti pod Červenou skalou, čím sme zhodnotili mestský majetok a zatraktívnili priľahlé mestské stavebné pozemky.

Dôležité bolo aj úspešné pokračovanie projektu Miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorú sa nám podarilo vďaka iniciatíve Catching up regions zachovať za ešte výhodnejších podmienok.

Väčšie rekonštrukčné práce sme sledovali aj v areáli FTC.

Riešili sme problematickú stavbu telocvične, kde sme ju komplexne rôznymi metódami odizolovali a vymenili sme znehodnotenú podlahu. Takto by to už malo byť v poriadku a snáď nám bude dobre slúžiť ešte dlhé roky. Okrem telocvične sme v areáli vybudovali moderný zavlažovací systém a tiež sme zrevitalizovali celý trávnik. Celkovo sme sem zainvestovali asi 130-tisíc eur.

V júni ste prišli so správou, že sa na mestskom úrade otvorila nová projektová kancelária. Ako jej prínos hodnotíte po prvom polroku fungovania?

Projekt Efektívna verejná správa sme rozbehli v spolupráci s Tomášovcami. Kancelárie fungujú zároveň na našom i tomášovskom úrade. Je to dôležitý projekt na podporu tvorby strategických dokumentov pre nás i okolité obce, spoločne sa zapájame do rôznych výziev.

Už teraz vidno prvé výsledky projektu, keďže sa so starostami čoraz častejšie stretávame a spoločne uvažujeme a plánujeme, spoločne tvoríme projekty a spájame sily v rôznych oblastiach. Považujem to za veľký pokrok, že si pomaly zvykáme na princíp spoločného rozvoja a nekopeme každý „na vlastnom piesočku“.

Koniec roka 2021 sa v celej Európe niesol v znamení energetickej krízy. Ako sa s ňou mesto vysporiadalo?

Ťažko. Samosprávy s ďalšími organizáciami súťažia ceny energií cyklicky, väčšinou na dva roky. My sme mali smolu, že pri zemnom plyne sme boli medzi tými, ktorým dva roky uplynuli akurát po vypuknutí krízy. Šťastie bolo aspoň, že elektriku budeme mať stále za dobrú cenu vysúťaženú ešte v roku 2020.

Napriek tomu nás verejné osvetlenie bude stáť dvojnásobok oproti vlaňajšku, keďže systém patrí pod správcu, spoločnosť Finmos. Plyn sme súťažili spolu s inými samosprávami, podarilo sa nám ju vysúťažiť za asi trojnásobok doterajšej. Filbyt v tomto roku súťažil tiež, no skôr ako samospráva.

Článok pokračuje pod reklamou.

Podarilo sa im ho vysúťažiť za dvojnásobok, takže domácnosti a inštitúcie patriace pod Filbyt budú mať lacnejšie kúrenie ako inštitúcie spadajúce priamo pod samosprávu. Musím povedať, že mám pocit, že štát mal v tejto kríze zasiahnuť viac, sám som písal aj štátnemu tajomníkovi ministerstva hospodárstva, ale nedostali sme ani odpoveď.

Ako táto situácia ovplyvnila mestský rozpočet?

Samosprávy, ktoré nechceli začať rok v rozpočtovom provizóriu, schvaľovali rozpočty ešte len s odhadmi zvýšených nákladov na energie. To je aj náš prípad. Teraz preratúvame, aká bude realita. Budeme sa prispôsobovať situácii. Na jednej strane vidíme infláciu, na druhej strane sa ekonomika rozbieha a rátame s o trochu vyššími podielovými daňami. Zároveň počítame s tým, že štát nám pri základných školách navýšenie cien prefinancuje v rámci prenesených kompetencií. Ostatné budeme musieť dofinancovať my, tam to bude bolestivejšie.

Počas roka sme sa dozvedeli aj o ďalších projektoch, na ktorých samospráva pracovala, ale zatiaľ sa realizovať nezačali. Výsledky ktorých z nich budeme môcť vidieť v roku 2022?

Intenzívne sme počas roka pokračovali v prácach na projekte INTERREG, v rámci ktorého má u nás vzniknúť nová výrobná hala. Štyri projekty sa už rozbehli – koordinačný projekt aj projekty našich partnerov. Podarilo sa nám navýšiť aj pôvodne odsúhlasenú dotáciu o vyše 200-tisíc eur, čo je pri vysokých cenách stavebných materiálov pre mesto veľká pomoc.  V súčasnosti prebieha proces stavebných povolení, halu by sme chceli začať stavať v tomto roku.

Po prepracovaní projektov, kvôli zvýšeniu cien na trhu, sa nám podarilo dotiahnuť aj balík projektov z miestnej akčnej skupiny, vďaka ktorým tento rok vybudujeme dve nové technické učebne na ZŠ Koháriho a Farskej lúke a na Školskú zakúpime novú IT techniku. Zrekonštruujeme tiež dve autobusové zastávky a fasádu koncertnej sály na Koháryho námestí.

Na IROP máme podané tri veľké projekty – revitalizáciu vnútrobloku Železničná-Parková-Sládkovičova, druhú etapu výstavby cyklotrasy spájajúcej železničnú stanicu s priemyselnou zónou, a tiež projekt na rozšírenie klimatizačného systému v budove mestského kultúrneho strediska. V súčasnosti čakáme na výsledky.

Dôležitý je aj projekt Catching up regions, na ktorom sme intenzívne pracovali, a ktorý, v prípade úspešnosti, výrazne zmení tvár nášho mesta. Do štyroch lokalít, kde žije väčšia skupina marginalizovaných komunít, chceme získať prostriedky na zlepšenie mestskej infraštruktúry.

Článok pokračuje pod reklamou.

Chceli by sme zrekonštruovať všetky chodníky na Farskej lúke, vystavať cesty, vodovod a odvodnenie v podhradí, vystavať cesty, chodníky a parkovacie miesta na Bottovej a chceli by sme tiež postaviť chodníky a parkovacie miesta pri bytovke pri železničnej stanici, kde nás budú ale čakať náročné vyjednávania so železnicami. V šuflíku budeme mať na tieto zámery pripravené projekty a budeme čakať na výzvy. Predpokladáme, že v tomto roku budeme podávať projekt na Farskú lúku. Ostatné by, v prípade úspešnosti, mali byť dokončené do leta 2023.

Plánuje samospráva zrealizovať aj nejaké projekty z vlastného rozpočtu?

Chystáme sa na azda najrozsiahlejšie asfaltovanie ciest a obnovu chodníkov doposiaľ, ktoré budú zahŕňať aj revitalizáciu spevnených plôch a vybudovanie parkoviska za „stobytovkou“ na Biskupickej ulici, celkovo za vyše 430-tisíc eur. Veľmi dôležitým projektom na tento rok bude aj oplotenie mestského parku za 233-tisíc eur.

Medzi kaštieľom a priľahlou budovou bude osadená nová historizujúca brána, zrekonštruovaný bude aj priľahlý podchod do kaštieľa, zvyšok oplotenia bude zrealizovaný z plotových dielcov. Považujeme to za jednu z priorít za tento rok, nakoľko nejde len o estetické hľadisko lokality, ale najmä o ochranu verejného majetku a zvýšenie bezpečnosti v parku.

Aké má samospráva dlhodobejšie investičné plány alebo ciele? Viete, kam by ste sa mali uberať v najbližších rokoch?

Veľmi intenzívne pracujeme na príprave projektových dokumentácií a výkresov, ktoré chceme mať pripravené pre prípad vyhlásenia nových výziev. Medzi takéto dokumenty patrí projekt celkovej obnovy budovy mestského úradu, ktorého exteriér je v až havarijnom stave.

Omietka je na niekoľkých miestach opadaná až po tehly, škridle nám nebezpečne padajú na ulicu aj do dvora, čo ohrozuje našich kolegov, okoloidúcich aj parkujúce autá. O energetickej náročnosti ani nemusíme hovoriť, budova je z roku 1912. Potrebujeme preto zrekonštruovať fasádu, strechu, vymeniť okná a dvere a celkovo zrekonštruovať vykurovací systém. Očakávame, že sa budeme môcť s našim projektom zapojiť do výzvy v rámci Plánu obnovy, ktorá bude zameraná na obnovu historických verejných budov.

Článok pokračuje pod reklamou.

Pracujeme tiež na projektoch zateplenia hlavných budov ZŠ Koháriho, komplexu budov na Farskej lúke, v ktorých sídlia slovenská aj maďarská základná škola, a tiež na projekte zateplenia fasády kultúrneho strediska, ktoré sme už zvnútra zrekonštruovali. Do projektových dokumentácií tak zainvestujeme v roku 2022 ďalších 106-tisíc eur. Môžeme však vďaka nim v budúcnosti získať miliónové dotácie a výrazne zhodnotiť mestský majetok, ktorý nám tak bude môcť slúžiť ďalšie desiatky rokov, ekologickejšie a za nižšie režijné náklady.

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme

DO POZORNOSTI

V prípade zaistených látok o metamfetamín, čo je účinná látka pri výrobe drogy zvanej pervitín. Ďalej...
Poriadny úlovok polície: Zadržali mužov z okresu Lučenec, našli u nich tristo dávok pervitínu
20.máj.2022 - V prípade zaistených látok o metamfetamín, čo je účinná látka pri výrobe drogy zvanej pervitín. Ďalej...
Predstavíme vám čerstvý album vášnivého rockera, ktorý hudbou žije telom i dušou. Ďalej...
Piesne nahrával vo svojom domácom štúdiu. Interpret z R. Soboty vám chce predstaviť nový rockový album
18.máj.2022 - Predstavíme vám čerstvý album vášnivého rockera, ktorý hudbou žije telom i dušou. Ďalej...

NAJNOVŠIE

NAJČÍTANEJŠIE

 
Slovensko s treťou výhrou na MS, pričinil sa o to aj rodák z R. Soboty
21.máj.2022 - O postup do štvrťfinále budeme musieť zabojovať v zápase s Dánskom a to víťazstvom. Ďalej...
FUTBAL: MŠK Novohrad nedal Čadci šancu, Tomášovce v Hnúšti inkasovali päť gólov
21.máj.2022 - Trávniky v Novohrade boli v predposlednú májovú sobotu (21. 5.) dejiskom futbalových zápasov. Ďalej...
Mesto získalo 100-tisíc eur na výmenu okien na budove ZŠ Haličská cesta 7
21.máj.2022 - Žiakom aj zamestnancom sa skvalitní pobyt a vyučovací proces v priestoroch základnej školy. Ďalej...
FUTSAL: Berkyho tím porazil Banskú Bystricu a získal prvý bod na ceste za titulom
21.máj.2022 - Mužstvo Mariána Berkyho vkročilo do finále futsalovej extraligy správnou nohou. Ďalej...
Slováci sa potrápili, ale nad Kazachstanom zvíťazili
20.máj.2022 - Našim hokejistom sa podarilo v piatok (20. 5.) večer zdolať súperov z Kazachstanu. Ďalej...
©2022 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross