Poslanci poltárskeho zastupiteľstva neschválili rozpočet na rok 2022

Reprofoto: FB Mesto Poltár

POLTÁR – Na uplynulom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci neschválili rozpočet na obdobie troch rokov, pričom rok 2022 je záväzný a nasledujúce dva roky sú orientačné. Po niekoľkých pokusoch o zasadnutia v minulom roku, ktoré ale neboli uznášaniaschopné, sa stretnutia 10. januára zúčastnilo všetkých trinásť poslancov.

Hlasovanie o prednesenom návrhu rozpočtu na rok 2022 však nebolo úspešné a samospráva tak pokračuje v rozpočtovom provizóriu. Poslanci, ktorí nesúhlasili s návrhom uviedli, že po prerokovaní a následných pripomienkach chcú rozpočet na ďalšom zastupiteľstve prerokovať opäť.

Článok pokračuje pod reklamou.

Ako uviedla primátorka mesta Poltár Martina Brisudová, príjmy a výdavky na rok 2022 sú rozpočtované v sume 7 842 643,61 eur. "Návrh rozpočtu bol zverejnený 1. decembra minulého roku, prerokovaný na mestskej rade bol 10. decembra 2021 a na ekonomickej komisii dňa 14. decembra 2021," povedala.

Dodala, že upravený rozpočet bol zaslaný poslancom 15. decembra 2021 a osobitne vyhodnotené pripomienky od hlavného kontrolóra a Jána Kanča boli 17. decembra 2021.

Do diskusie sa ako prvý prihlásil poslanec Pavel Jánošík. "Ja by som rád počul, ako bol zostavený rozpočet. Hlavne od tých, ktorí za prípravu rozpočtu na rok 2022 boli zodpovední," vyjadril sa Jánošík. Pokračoval, že ak nebol rozpočet dôkladne a zodpovedne pripravený, tak ekonomická komisia ho nemala pustiť na mestskú radu a ďalej.

"Môže nastať aj zmena, alebo nie všetky informácie dostaneme všetci načas. Na druhej strane, bolo treba sa k týmto veciam vyjadriť a naozaj po preštudovaní sme mohli mať aj trošku iný obraz o tom rozpočte, či je naozaj pripravený dôkladne a či budeme hospodáriť ako v minulých rokoch,“ pokračoval poslanec.

Do diskusie sa pridala aj primátorka. "Chcem tiež povedať, že po konzultáciách s vedúcou ekonomického oddelenia Ninou Kurákovou viem, že budeme mať k dispozícii aj rezervný fond, ktorý budeme môcť niekedy začiatkom leta rozdeliť na investičné akcie mesta," vysvetlila a ďalej uviedla, že príležitosť na pripomienky k rozpočtu mali nie len poslanci, ale aj obyvatelia a žiadne nedostali.

Článok pokračuje pod reklamou.

"Rovnako pripomienky k rozpočtu mohli dávať aj pracovníci mesta. Výsledkom toho je rozpočet, ktorý máme predložený a v rámci tohto rozpočtu sa, samozrejme, môžu robiť aj presuny formou rozpočtových opatrení, ktoré sú už k dispozícii mestskému zastupiteľstvu," dodala.

Primátorka ďalej poprosila komunikáciu s ostatnými poslancami, ktorí majú výhrady. "Po iniciatíve poslanca Jána Skýpalu som zvolala zasadnutie všetkých poslancov na schválenie rozpočtu. Žiaľ, nebola som úspešná, a preto by som chcela vyzvať všetkých kolegov poslancov a tých, ktorí majú výhrady k súčasnému rozpočtu, aby sme sa stretávali a komunikovali," vyjadrila sa.

Do rozpravy sa následne prihlásila vedúca finančného oddelenia Nina Kuráková. "Myslím si, že tu už padlo viac vecí, nechcem sa opakovať. Ja som aj čakala od pánov poslancov alebo aj od obyvateľov nejaké pripomienky. Ja som nikdy netvrdila, že som rozpočet urobila bezchybný, alebo že nie je čo na ňom vylepšovať," vyjadrila sa a dodala, že vie, že je ľahké kritizovať a komentovať niečo, čo je už vytvorené.

"Rozpočet som tvorila od októbra z očakávanej skutočnosti a predpokladaných príjmov. Pracovala som s niektorými údajmi iba očakávanými, niektoré zmluvy boli podpísané až v decembri. A čo sa týka pripomienok, mala som iba dve, a to ústnu od pána Kanča a potom zo správy hlavného kontrolóra. Neboli žiadne pripomienky, tak mi je aj ľúto, že moja práca vyšla navnivoč a niečo sa pánom poslancom nepáči," dodala Kuráková.

Hlasovanie za rozpočet na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023 a 2024 sa uskutočnilo nasledovne: za bolo šesť poslancov – P. Jánošík, J. Kromholc, J. Skýpala, L. Sojková, M. Tóčiková a J. Žilík. Proti hlasovalo sedem poslancov – P. Gavalec, M. Kormičák, M. Kurák, M. Macove, Z. Račko, P. Žilák a B. Dreisig.

Článok pokračuje pod reklamou.

Po hlasovaní sa do diskusie prihlásila podpredsedníčka ekonomickej komisie Martina Tóčiková. "Chcela by som sa ešte raz vrátiť k tomuto a príde mi to tak, že týmto spôsobom sa nikde nedostaneme. Sedem poslancov momentálne hlasovalo proti. Keď zvoláme neoficiálne stretnutie, neprídete, keď je priestor na vyjadrenie, tak nikto nepoviete prečo," vyjadrila sa a vyzvala poslancov, aby otvorene povedali svoj názor a pripomienky.

Podpredsedníčka vyzvala poslanca Mariána Korimčáka, aby povedal, prečo nesúhlasí s rozpočtom. "My ho chceme pripraviť a prejdeme si ho s vami celý," uviedol. Následne reagoval poslanec Miroslav Macove, ktorý sa vyjadril, že rozpočet chcú pripraviť a následne si ho prejsť aj s ostatnými poslancami na zastupiteľstve. "Teraz nebol schválený, ale to neznamená že nebude odsúhlasený a bol by som rád, keby toto mesto išlo s riadnym rozpočtom," dodal.

Na jeho vyjadrenie opäť reagovala Martina Tóčiková. "Pán poslanec vy nekomunikujete. My si, s prepáčením, nemáme skadiaľ vycicať z prsta, že vy pripravujete svoj vlastný rozpočet. Vy neprídete na stretnutie, kde ste už mohli dať svoje pripomienky. To je pre nás taká novinka. Prečo ste sa o tom doteraz nezmienili? Ja som si myslela, že máte konkrétne výhrady, aby sme si to povedali,“ podotkla. Poslanec Macove jej odpovedal, že by bol rád, keby bol nový rozpočet do konca februára odsúhlasený.

Vyjadril sa aj bývalý primátor mesta Pavel Gavalec. "Pani poslankyňa, ako sa správa pani primátorka k nám? Ona si nenájde cestu. Keď sme ju žiadali o 90-tisíc, tak vymyslela, ako vykľučkovať a ako sa nedá. Tu je pes zakopaný, že by sme si mali sadnúť a povedať si na rovinu, kde sú chyby. Tu nie je chyba ekonomický úsek, ale samotná primátorka," povedal Gavalec.

Primátorka sa pripojila a dodala, že nepodpísané uznesenia sú iba prvým krokom k prelomeniu veta. "Vy ste sa nepokúsili o toto prelomenie. Mám za to, že ste súhlasili s nepodpísanými uzneseniami, ktoré každé bolo patrične odôvodnené," vyjadrila sa.

Poslanec Ján Skýpala vstúpil do debaty s tým, žeby podľa neho bolo vhodné upokojiť debatu. "Ja som aj vám písal, pán Gavalec. Ak by aj bola problém pani primátorka, tak sa stretnime bez nej, ale neprišla mi už žiadna reakcia. Ja som s tým nemal problém, tam bola ochota sa stretnúť, len tu doteraz neodzneli žiadne priame pripomienky," povedal.

Článok pokračuje pod reklamou.

Do diskusie sa prihlásil aj poslanec Peter Žilák. "Aby sme tu zbytočne bez prihlasovania nekričali po sebe, poviem iba v skratke toľko, že ja viem, že bolo zvolané stretnutie a ja som sa ospravedlnil. Ale áno, budeme sa snažiť o to, aby bol pani ekonómke predložený návrh v tej lehote, aby sme koncom februára rozpočet buď schválili alebo neschválili," dodal.

Primátorka ukončila diskusiu s tým, že upozornila poslancov na termíny niekoľkých projektov, ku ktorým je potrebné, aby sa schválil rozpočet do konca januára. "Medzi inými je to rekonštrukcia športovej haly na ulici Sklárske. Ďalej sú to energie, ktoré majú byť privedené do priemyselného parku. Ak do konca januára mestské zastupiteľstvo neschváli tieto projekty ako povinnú prílohu, môže to mať za následok, že budú vyradené," dodala primátorka.


ĎALŠIE SPRÁVY Z NOVOHRADU

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
©2023 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross