Fiľakovo podalo ambiciózny projekt na komplexnú obnovu radnice

Zdroj: mesto Fiľakovo

Samospráva Fiľakova podala žiadosť o dotáciu na komplexnú obnovu historickej budovy mestského úradu. Jedna z potenciálne najvyšších dotácií v histórii mesta by mala zabezpečiť zachovanie secesnej stavby pre ďalšie generácie a poskytnúť zamestnancom i klientom úradu kvalitnejšie prostredie na poskytovanie služieb. V prípade úspešnosti projektu budú práce prebiehať počas roka 2024. Informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.

Ako informovala vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Erika Anderková, mesto na rekonštrukciu radnice žiada viac ako 2,5 milióna eur z Plánu obnovy, prostredníctvom výzvy Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov na ministerstve dopravy. Mesto plánuje prispieť sumou približne 33-tisíc eur. Na projekte samospráva pracovala posledné dva roky.

„V súčasnosti je budova v nevyhovujúcom technickom stave a nezodpovedá štandardom dnešnej doby. Jej múry vlhnú, strešná krytina sa rozpadáva, má neefektívne vykurovanie a jej prevádzka je energeticky veľmi náročná. Musíme čo najrýchlejšie riešiť stav budovy, aby sme vedeli zachovať jej historickú hodnotu a zlepšiť podmienky pre zamestnancov i klientov úradu,“ ozrejmil primátor mesta Attila Agócs.

Článok pokračuje pod reklamou.

Podľa Anderkovej bude ambiciózny projekt zhrňovať komplexnú obnovu exteriéru stavby a jej inžinierských sietí, s využitím inteligentných a ekologických riešení. „V exteriéri projekt počíta s komplexnou obnovou fasády budovy, využívať plánujeme izolačné historické omietky, pričom chceme zachovať všetky hodnotné prvky fasády. Múry, ktoré desaťročia vlhnú, zakonzervujeme injektážou. Novšia časť budovy bude zo strany nádvoria zateplená, zaizolujeme tiež celú strechu. Tá dostane novú krytinu a latovanie, nosné drevené konštrukcie budú podľa potreby vymenené, zakonzervované alebo ošetrené proti ďalšiemu poškodeniu,“ vymenovala Anderková.

Ako ďalej pokračovala, samozrejmosťou bude tiež výmena všetkých okien a dverí, ktoré budú spĺňať energetické nároky dnešnej doby, ale zachovajú si čo najvernejšiu historickú podobu. Obnoví sa aj vnútorné nádvorie, kde sa počíta s realizáciou vodozádržných opatrení, kde bude dažďová voda odvádzaná do retenčných nádrží. Nádvorie dostane nové spevnené plochy, novú výsadbu a na parkovacej ploche bude k dispozícii aj nabíjačka pre elektromobily.

V rámci prác sa komplexne obnoví systém vykurovania – osadia sa nové kondenzačné kotly –  elektroinštalácie, ostatné inžinierske siete a nainštaluje sa tiež vzduchotechnika s rekuperáciou vzduchu. Tá zabezpečí neustály prísun čerstvého vzduchu, odvetrávanie budovy, jej chladenie počas letných mesiacov a vykurovanie počas zimných.

Podľa primátora projekt počíta aj s využívaním smart technológií. Tie majú zabezpečiť úsporu na nákladoch a zefektívniť energetickú hospodárnosť budovy. „Systém bude reagovať na vonkajšiu teplotu a na základe nej kúriť v potrebných časoch, kedy je úrad otvorený. Vo zvyšku dňa bude nastavený na temperovanie. Bude sa dať naplánovať kúrenie v presne určených časoch aj vo väčších, nepravidelne využívaných sálach, automaticky podľa kalendára zasadnutí či obradov. Vykurovať bude postupne v dlhších intervaloch, nie skokovo, čím sa ušetrí veľké množstvo energie. Smart technológie budú ovládať aj vonkajšie žalúzie na južnej časti budovy. V letných dňoch budú mimo úradné hodiny zatvorené a otvoria sa iba tesne pred pracovnou dobou. Budova sa bude menej prehrievať, vďaka čomu bude v lete plynulejšie fungovať aj chod úradu a poskytovanie služieb pre občanov,“ doplnil.

Žiadosť o dotáciu samospráva podala na ministerstvo dopravy v júli. V súčasnosti sa čaká na jej posúdenie. V prípade úspešnosti bude projekt realizovaný v roku 2024.

ĎALŠIE SPRÁVY Z REGIÓNU

Zdieľať príspevok
Diskusia k príspevku
Odporúčáme

DO POZORNOSTI

Marketingová agentúra PROGNESSA hľadá do svojho tímu PPC/ Social media špecialistu. Ďalej...
Ponuka práce: Digitálna agentúra PROGNESSA hľadá PPC/Social media špecialistu
6.máj.2024 - Marketingová agentúra PROGNESSA hľadá do svojho tímu PPC/ Social media špecialistu. Ďalej...
Projekt sa sústreďuje na štyri oblasti a to: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácie. Ďalej...
Cieľom projektu je zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít
29.apr.2024 - Projekt sa sústreďuje na štyri oblasti a to: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácie. Ďalej...
Do projektu sa podarilo zapojiť 26 zamestnávateľov, 11 komunitných centier a 5 mimovládnych organizácií. Ďalej...
Unikátny projekt umožňuje Rómom vzdelávať sa a ľahšie sa zamestnať
24.apr.2024 - Do projektu sa podarilo zapojiť 26 zamestnávateľov, 11 komunitných centier a 5 mimovládnych organizácií. Ďalej...
©2023 Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa je zakázané.
cross